Políticas activas de emprego na Administración Pública e Privada: Alternativas á inserción laboral

 
Preténdese promover a activación e mellora da empregabilidade das persoas xóvenes, impulsando a oferta formativa acorde as necesidades do sistema productivo e potenciar o emprego como principal instrumento de inclusión social, incidindo especialmente no fomento do espíritu empresarial.

Políticas de contratación do actual mercado laboral

 
Coñecerás que perfís buscan actualmente as empresas para facer os seus procesos de selección, como afrontar unha entrevista de traballo e desenvolver unha marca persoal que che faga destacar fronte a outros candidatos.