Plan Laboral CEC Coruña

Non podemos sumarlle horas ao día, pero si podemos facer que cada hora sexa moito máis productiva!

  Nome*

  Apelidos*

  Teléfono*

  Email*

  Poboación*

  Idade*

  ¿Actualmente estás en búsqueda activa de emprego?*

  SiNo

  ¿Qué tipo de posto de traballo buscas?


  He leído e acepto el Aviso Legal e a Política de Privacidade.