Como facer un curriculum visual e efectivo

 
Un curriculum creativo, e que se diferencie do resto pode ser crucial para conseguir unha entrevista de traballo, xa que a maioría que chegan ás empresas adoitan ser idénticos e acaban na papeleira.

Simulacións de Entrevistas de traballo

 
A entrevista de traballo é un dos momentos máis decisivos á hora de conseguir un emprego. A simulacións axudánnos a ter confianza nun mesmo para enfrontarnos con éxito, e de maneira natural a unha entrevista de traballo.

Simulacións de Dinámicas de Grupo

 
Cada vez son máis frecuentes nos procesos de selección as dinámicas de grupo a modo de traballo en equipo. Estas actividades teñen como obxectivo avaliar as habilidades e actitudes que os candidatos mostran co resto do grupo.